Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

Teraristika – Fergusonova zóna

Teraristika – Fergusonova zóna

UVA a UVB v teraristice

UVA živočichům umožňuje lépe vyhledávat potravu, stimulovat chuť k jejímu přijímání, vybírat si partnery a vyhodnocovat další důležité situace a změny související s ročním obdobím. Je-li kůže vystavena UVB záření, tvoří se v ní vitamín D3, který plazi potřebují pro vstřebávání a využití vápníku. Kontakt se sluncem je prospěšný ptákům, plazům, hmyzu i savcům.

U nabídky produktů Reptile Systems je úsilí o změnu způsobu, jakým současní teraristé pohlíží na zajišťování UVB a UVA pro chovaná zvířata. Je to odvážná myšlenka a firma Aquarium Systems se o její realizaci snaží už nějakou dobu. Uvedení nové generace zářivek T8 a T5 na trh dává příležitost přenést jejich vizi i na obaly výrobků spojených se zajišťováním UV. Tento způsob uvažování prošel vývojem a značka Reptile Systems nyní dává možnost spustit nový přístup k zobrazování množství ultrafialového záření na obalech produktů firmy Aquarium Systems v podstatě od čistého stolu.

Na obalech UV zdrojů se zatím nikdo moc s ničím nevysvětloval – obvykle na nich stojí něco jako „denní svit“, „lesní“ nebo „pouštní“ podmínky a za tím pak nějaké procento. Chovatelé plazů na základě tohoto procenta nakupují zdroje už celá léta. Méně než 2,5 % zde představuje denní světlo5 % nebo 6 % prales a 10 % nebo 12 % pouštní podmínky. Co ono procento znamená? Týká se množství fosforu v UVB žárovkách, takže hodnoty obvykle uváděné budou 10 % UVB, 30 % UVA a zbytek bude tvořit směs viditelného světla.

Ačkoli mohlo být procento, které vidíte na obalu UV zářivek pro ptáky a plazy, před mnoha lety správné, nyní již vzhledem k dnešním výkonnějším lampám rozhodně není. Způsob chovu plazů prošel v posledním desetiletí dramatickými změnami a větší význam je kladen na zajištění správných nároků na prostředí. V této revoluci sehrály velkou roli velikost a uspořádání chovných prostor, teplota, světlo a správné množství UV záření.

 

Pro které druhy je UV záření prospěšné?

Jednoduchá odpověď je – pro všechna zvířata, která žijí venku a mají alespoň nějaký přístup ke slunečnímu záření, přímo či nepřímo. Pokud nežijí v temné jeskyni nebo netráví celý čas zahrabána někde hluboko pod zemí (kromě nejhlubší noci), budou blahodárným slunečním paprskům do určité míry vystavena. Kontakt se sluncem je prospěšný ptákům, plazům, hmyzu i savcům. Probíhá na nejrůznějších úrovních, my se však nyní chceme zaměřit především na ultrafialové záření. Zvířata chovaná v lidské péči musí mít různé úrovně UV záření v závislosti na oblasti svého původu a na tom, jak se u nich vyvinul jejich sklon ke slunění.

Až donedávna se chovatelé plazů soustředili na to, kolik UVB zvíře potřebuje – nikoli na to, kolik slunečního svitu lze uměle reprodukovat v nějakém mikroprostředí, abychom napodobili přirozenou aktivitu.

Přestože jsou pro věrné napodobení přírodního prostředí i pro zdraví plazů a jejich dobré životní podmínky nezbytné všechny složky slunečního světla, zaměříme se na segment nacházející se mezi hodnotou 290 až 400 nm. Všechny vlnové délky pod touto hranicí představují záření extraterestriální a jsou pohlcovány zemskou atmosférou. UVC má vlnovou délku 100–280 nm a je pro všechny živé buňky škodlivé. Používá se ke sterilizaci zařízení a povrchů. Musíme je považovat za záření nebezpečné, nepřirozené a v žádném výrobku pro osvětlení v chovu plazů by se vyskytovat nemělo.

Vlnové délky spektra slunečního záření se měří v nanometrech (nm = jedna miliardtina metru) a dělí se do dvou skupin: vlnové délky dlouhé a krátké. Oblast krátkých vlnových délek se označuje jako UVB (290–320 nm), oblast delších vlnových délek je pak UVA (320–400 nm). Pak máme světlo viditelné lidským okem (mezi 400 a 700 nm) a poté se přesouváme do rozpětí infračerveného záření, což jsou vlnové délky, které nás zahřívají.

UVA v současnosti najdete ve většině kvalitních osvětlovacích produktů pro plazy na trhu, vždy se ale obraťte na specializované prodejce, abyste zajistili správnou hladinu pro vaše konkrétní zvíře. U plazů, ptáků, hmyzu a obojživelníků začíná spektrum vidění před viditelným spektrem světla o vlnové délce kolem 350 nm a živočichům v návaznosti na to umožňuje lépe vyhledávat potravu, stimulovat chuť k jejímu přijímání, vybírat si partnery a vyhodnocovat další důležité situace a změny související s ročním obdobím. Nedáváte-li svým zvířatům UVA, okrádáte je tak o část jejich zraku.

UVB je dost možná nejdůležitější úroveň osvětlení, kterou je v chovných podmínkách nutno dodržet a jejíž dosažení je často i nejobtížnější. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že většina standardních skel a plastů UVB nepropouští. Okny vašeho domu a bočními skly terária tedy tato životně důležitá část spektra neprojde. To znamená, že jediným způsobem, jak dostatečně uspokojit potřeby vašeho zvířete, je dodávka umělého osvětlení. Budou k tomu nutně zapotřebí speciální výrobky a je to tedy zcela na vás, protože UVB běžným domácím osvětlením nezajistíte.

UVB má pro plazy mnoho prospěšných účinků, a u řady z nich se totéž vztahuje i na člověka. Zvyšuje tvorbu pigmentu a posiluje funkci kožní bariéry, díky níž dochází k likvidaci plísní, bakterií a virů na povrchu pokožky, což dává člověku pocit celkové spokojenosti díky vyplavování endorfinů.

Díky celé řadě chemických dějů jsou plazi schopni přeměny složek nacházejících se ve slunečním světle  (zejména tepla a UVB). Je-li kůže vystavena UVB záření, tvoří se v ní, díky těmto procesům, vitamín D3. Ten je poté zpracováván játry a ledvinami a reguluje absorpci vápníku i mnoho dalších životně důležitých tělesných funkcí. K nim patří i růst nebo udržování dobrého stavu imunitního systému díky slunečnímu světlu nebo správnému osvětlení. Tento proces je samoregulační, omezuje množství vznikajícího vitamínu D3 a jeho prekurzoru a je nezbytný pro vstřebávání vápníku z potravy zvířete.

Tohoto přirozeného omezujícího účinku nedosáhneme používáním umělých doplňků s obsahem vitamínu D3 na bázi oleje (obvykle cholekalciferol), protože nadbytek vitamínu nelze vylučovat tělem tak, jak je tomu u vitamínů rozpustných ve vodě. Při používání většiny doplňků známých značek D3 se o něčem jako je nadměrná dodávka vitamínu D3 ani nedoslechnete. Hladiny umělého vitamínu D3 se regulují obtížně. Určité denní druhy zvířat je ani účinně využívat nemohou a povede se jim mnohem lépe, pokud si syntetizují svůj vlastní vitamín D3 díky osvětlení s obsahem UVB.

Plazi vitamín D3 potřebují pro vstřebávání a využití vápníku. Bez dostatečných zásob obou živin u nich dojde k potížím běžně známým pod označením metabolická kostní nemoc (MBD). Vzhledem k tomu, jakým hmyzem krmíte, dojde u vašich svěřenců jen zřídka k dosažení směrné výživové hodnoty poměru vápníku a fosforu 2 : 1. Proto jim na potravu sypete kvalitní doplňky vápníku. Například velcí cvrčci mají poměr vápníku a fosforu 1 : 9, což znamená, že pokud zvířatům doplněk nepodáte při každém krmení, může u nich dojít k deficitu vápníku. Pro dosažení správného výživového poměru se jim vápník odčerpává z kostí a ty díky tomu slábnou. Následuje růstová deformace, potíže při pohybu i získávání potravy a nakonec úhyn.

Je tedy jednoznačně prokázáno, že umělé vytvoření ultrafialové části slunečního světla je v terarijních chovech velmi důležité pro zdraví, pohodu plazů a pro zajištění správné úrovně. Jak to měříme, čím a kolik potřebujeme pro naše zvířata?

 

Jak změříme dostatek UV záření? Čím ho změříme a kolik ho pro zvířata potřebujeme?

Je k tomu potřeba měřící zařízení s rozsahem UV, o který usilujeme. A právě to umí Solarimetr 6.5, který měří ve spektru mezi 280 a 400 nm. Tento přenosný přístroj byl vyvinut pro měření síly UV záření vydávaného sluncem pro ochranu lidí před spálením. Toto spektrum se však velmi blíží rozsahu, v němž probíhá syntéza D3, takže je vhodné i pro jejich účely. Stupnice začíná nulou a stoupá směrem vzhůru. Využívá se toho při předpovědích počasí, když je slunečno, a vyjadřuje se jako UV index (UVI). Čím vyšší je UVI, tím větší je síla slunce, což se v průběhu dne mění. Vrchol se dostavuje v poledne.

Jako chovatelé plazů můžete tento index použít k měření vlnových délek, které zvířatům umožňují vytvářet svůj vlastní vitamín D3. Vzhledem k tomu, že plazi, které chováte, pocházejí z různých zemí s mnoha různými přírodními prostředími, vyvinuli se morfologicky tak, aby z výhod svých ekologických nik těžili co nejvíce pro optimální prospěch svého druhu. To znamená, že dva různé druhy plazů pocházející dokonce z téže oblasti mohou mít i přesto zcela odlišné požadavky na UV záření. Pro lepší pochopení této skutečnosti změřil proslulý herpetolog Dr. Gary Ferguson různá místa a doby každodenního slunění plazů, které pojal jako vhodné ukazatele přirozených požadavků plazů na UV záření. Tyto druhy byly rozděleny do čtyř různých skupin dle jejich expozice slunečnímu záření, které jsou nyní označovány jako zóny Fergusonovy. Každé zóně byl přidělen rozsah číselných hodnot vypočítaných z údajů získaných z UV indexu zvířat. K této studii přispěli novými údaji i další výzkumníci a pomohli tak vytvořit seznam zvířat, která do těchto čtyř zón patří.

Pro napodobení přirozeného chování je v teráriu vždy třeba zajistit určitý světelný spád, přičemž na jednom z jeho konců se využívá vaše maximální zvolená zóna podle požadavků vašeho zvířete a spád pak postupně klesá dolů k druhému konci až na nulu. Tím se umožní regulace světelných podmínek a delší nebo jen částečná doba slunění, a to v závislosti na tom, čemu je váš plaz navyklý. Tento spád a úplný přístup k mezním hodnotám UVI je třeba vzít v úvahu při stavbě terária i jeho celkovém uspořádání. Rovněž je třeba počítat s dalšími faktory, jako jsou např. kryty terárií (mřížky nebo sítě) nebo kryty svítidel, které mohou úroveň osvětlení snížit o 30 až 50 %, a také reflektory, které mohou v některých případech světelný výkon zvýšit o dvojnásobek a možná i více. Pomocí více než jednoho světelného zdroje můžete také dodat na přirozenosti fotoperiodě a stimulovat tak přirozenější aktivitu zvířat.

Teď už není třeba nic jiného, než vyhledat v tabulce Fergusonových zón polohu svého druhu, případně druhu, jehož chování je velmi blízké tomu vašemu, a to bude ta zóna, kterou potřebujete. S ohledem na velikost a tvar zřiďte místa pro slunění v teráriu podle dané Fergusonovy zóny a pamatujte na to, že spád musí umožňovat přechod dolů až na nulu, což vašim zvířatům umožní schovat se před světlem.

Nyní jste vyzbrojeni všemi informacemi, které potřebujete k tomu, abyste svému plazímu svěřenci poskytli vhodné UV osvětlení pro jeho bohatý a plnohodnotný život. Na základě těchto údajů můžete nyní zajít do místního obchodu s potřebami pro zvířata a vyhledat si tam vhodný UV zdroj – například pokud chováte užovky rodu Thamnophis, což je, jak víte, zvíře příslušející do zóny č. 2 a patřící mezi druhy s aktivnějším termoregulačním chováním a vyhřívajícím se na slunci spíše příležitostně.

Bez ohledu na toto vše vás ale ještě dnes staví před výrazy jako „vysoký výkon“ nebo „2,4 nebo 5, 6, 10 či 12 %“! Přitom nic z toho v podstatě nesouvisí s tím, co potřebujete vy nebo vaše zvířata. Žádné grafy nebo diagramy, které by ukazovaly, kolik UVI bude zajištěno na určitou vzdálenost, nebo dokonce kterou zónu zvolit. Prostě zmatek nad zmatek!

My jsme jako teraristé jedni z vás. Tyto problémy chápeme a uvědomujeme si, že je načase to změnit. Firma Reptile Systems je známa svou inovativností, soustavným výzkumem, testováním, vývojem a veškeré obaly svých výrobků v oblasti UV záření přepracovala tak, aby tomuto osvícenému přístupu k zajišťování UV záření odpovídaly. Nyní pro vás nebude nic snadnějšího, než si s jistotou vybrat správné hodnoty pro dané vzdálenosti (včetně použití s reflektorem nebo bez reflektoru), a tím usnadnit a zlepšit život svému chovanci. Doplnili dokonce i vzdálenosti, které jsou považovány za „nikoli bezpečné“, ať už je to díky velmi vysokému objemu ultrafialového či tepelného záření nebo viditelného světla. Jako ochranu před poškozením zraku také doporučují minimální vzdálenost 30 cm, nebude-li mít někdo z odborníků na chov plazů, na kterého se případně obrátíte, jiný názor.

Díky úsilí firmy Aquarium Systems bojovat se zaběhlými iracionalitami, jehož jedním výstupem je jasná definice na obalech svých výrobků v rámci jejich kréda „my vytváříme vaše optimální řešení“, je již tedy otázka „jaký světelný zdroj potřebuji?“ zodpovězena!